"Kromberg & Schubert"Bitola Plant, Macedonia

Инвеститор "Kromberg&Schubert" Ltd

Възложител "Коникс Трейд" ООД

ТипБетонов под дисперсно армиран с метални заварени мрежи и полипропиленови фибри, прорязан от конструктивни фуги.

Площ18000 m2

Описание

  Индустриален бетонов под с много добри равнинност, здравина и естетически качества. Благодарение на добрата екипна работа с Главния Изпълнител на обекта и нашите Възложители от "Коникс Трейд" ООД изпълнихме успешно индустриален шлайфан бетонов под армиран с двойна мрежа и полипропиленови фибри, използвахме повърхностен втвърдител и третирахме повърхността с дълбочинен кристализиращ и влагозадържащ импрегнатори.