Насловна

 

 

Тимот на „Кепта“ ДОО ви ги предлага најдобрите современи решенија со цел максимално да ги задоволи потребите на нашите клиенти. Наша цел е градење на партнерски однос со нашите клиенти врз основа на добрите резултати постигнати на градилиште од нашиот тим.

 

Тимот на „Кепта“ ДОО ви ги предлага најдобрите современи решенија со цел максимално да ги задоволи потребите на нашите клиенти. Наша цел е градење на партнерски однос со нашите клиенти врз основа на добрите резултати постигнати на градилиште од нашиот тим.

 

 

 

Последен проект

"KROMBERG & SCHUBERT"BITOLA PLANT, MACEDONIA

Име

"KROMBERG & SCHUBERT"BITOLA PLANT, MACEDONIA

Тип

Дисперзно-армирана бетонска подлога со метални мрежи и полипропиленски влакна, поделена со конструктивни фуги

Повече ...