Обекти

Ето и някои от нашите обекти, които нямаше да изпълним успешно без взаимните усилия на нашия екип, нашите възложители и доставчици:

„Баухаус“ гр.София

„Баухаус“ гр.София

Система II - Бетонов под дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.
Повече ...

„Баумакс“ гр.Варна

„Баумакс“ гр.Варна

Подова система I - Безфугов под
Повече ...

„Мекалит“ гр.Пловдив

„Мекалит“ гр.Пловдив

Система II - Бетонов под дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.
Повече ...

„Складова база на фирма „Никати“ с.Мрамор

„Складова база на фирма „Никати“ с.Мрамор

Система II - Бетонов под дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.
Повече ...

„Открита площадка на „Русе Кар“ гр.София

„Открита площадка на „Русе Кар“ гр.София

Система IV – Външен под армиран с метални мрежи и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.
Повече ...

„Тони Бад“ гр.София

„Тони Бад“ гр.София

Подова система VI – Полиран бетон.
Повече ...

 "Kromberg & Schubert"Bitola Plant, Macedonia

"Kromberg & Schubert"Bitola Plant, Macedonia

Бетонов под дисперсно армиран с метални заварени мрежи и полипропиленови фибри, прорязан от конструктивни фуги.
Повече ...