Безфугов дисперсноармиран бетонов под

Подова ситема I - Безфугов дисперсноармиран с метални фибри бетонов под.

Представлява изключително здрав бетонов под с голямо количество метални фибри на м3, контролирано водоциментно съдържание,  вид и количество  на добавъчните материали. Изготвя се специална рецептура за бетоновата смес.  Липсата на привидни фуги и голямата здравина осигуряват дълъг живот и малки разходи за поддръжка. Полетата се отделят с метални дилатационни фуги. Безфуговите подове намират приложение при производствени сгради, търговски обекти и складове където се изисква дълъг живот на настилката и малки експлоатационни разходи, а натоварванията са значителни.