Бетонов под

Подова система II - Бетонов под дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.

Стандартно решение за бетонова настилка – намира приложение при подземни паркинги и гаражи, халета, хипермаркети и складове, автосервизи и др. Представлява бетонов под, армиран с метални и полипропиленови фибри равномерно разпределени в структурата му. До 12 часа след завършването на настилката се прорязват привидните фуги, като се спазват определени закономерности за големината на полетата.  Фугите се запълват  поне след месец за да приключат процесите на свободни деформации в бетона.