Бетонов под

Подова система IV - Бетонов под работещ на открито.

Поради специфичните и по-тежки условия на работа, тази система има своите особености. Използва се сулфатоустойчив бетон, най-често горната повърхност се оформя „на четка“  за по-голямо сцепление, привидните фуги се режат през по-малки разстояния в сравнение с другите системи, не се използва повърхностен втвърдител. Намира приложение при вътрешнозаводски пътища и площадки, производствени и складови бази, открити паркинги на хипермаркети и др.