Възстановяване и репарация на бетони

Подова система V - Възстановяване и репарация на стари бетонови покрития.

Много добро решение, когато клиента има изпълнена вече бетонова настилка, която е компрометирана, но няма възможност да замени с нова. Предлагаме репариране на старата настилка според степента и зоните на увреждане – може да  заменим старите дилатационни фуги с нови, да репарираме и запълним привидните фуги, да възстанови горната повърхност чрез диамантено шлайфане, да фрезоваме настилката за отстраняване на ронещия се повърхностен втвърдител, да импрегнираме бетона за да го заздравим и спрем прахоотделянето и проникването на течности в него, да изпълним тънкослойни покрития с изключително голяма здравина и т.н.  Решенията, които предлагаме са много разнообразни и покриват целия спектър на възможни проблеми с бетоновия под.