Полирани бетони

Подова система VI - Полиран бетон.

Полирания бетон предствлява реновирана стара или нова бетонова настилка, обработена чрез диамантено шлайфане и запечатана с дълбочинен кристализиращ импрегнатор. По този начин се постига равна, гладка повърхност с отворена структура, която се запечатва според изизскванията на клиента, т.е. финиша може да е в цвят или да се вижда структурата на бетона, може да се постигне различна степен на отразяване на светлината . Бетона е заздравен, запечатан така че да не навлизат никакви течности в него и не на последно място с много добър външен вид.

Подходящ е както за търговски обекти, така и за индустриални и жилищни сгради. Основното му преимущество е, че здравината му е в самия него, т.е. импрегнатора който е навлязал в порите му няма как да излезе или да се компрометира за разлика от всеки друг вид покритие.