20ян.2021

КЕПТА БЪЛГАРИЯ разработи иновативна JOINT-FREE система KePTONITE®

Най-новите тенденции в изграждането на индустриални бетонни настилки са свързани с проектиране и изграждане на т.нар. JOINT-FREE високоякостни безфугови настилки с контролиране и компенсиране на свободните обемни деформации на бетона. Този тип настилки значително превъзхождат масово изпълняваните до момента конвенционални "условно-безфугови" JOINT-LESS бетонни настилки - неправилно са наричани "безфугови", защото на практика термина JOINT-LESS в буквален превод означава с по-малко фуги.

Следвайки световните тенденции КЕПТА БЪЛГАРИЯ разработи иновативна JOINT-FREE система KePTONITE®, предназначена за проектиране и изпълнение на безфугови индустриални конвенционално и хибридно дисперсно-армирани бетонни настилки с контролиране на свободните обемни деформации на бетона при предварително зададени стойности на компенсирано съсъхване.

Разработването на системата KePTONITE® отне на екипа ни две години непрестанни усилия, безброй  експерименти в лабораторни условия, производство и изпитване на пробни замеси, както и индустриални експерименти в реални производствени условия.

Тестването и внедряването на тази авангардна система бе сложен процес, изпълнен с множество предизвикателства от различен характер.

В резултат на тези усилия може с увереност на заявим, че разработената от нас система е доказала предимствата и надеждността, след като вече е внедрена и приложена в изграждането на редица отговорни индустриални проекти,  а именно :

 • Глобалфарма, гр. София – 3 000 m2;
 • Практикер „Дружба“, гр. София – 8 000 m2;
 • Логистичен парк Варна, сграда А5 - 15 000 m2 ;
 • Логистичен център АЙКО – София - 8 000 m2;
 • Логистичен център БПД Околовръстен път, гр. София, – 4 000 m 2;
 • МД Електроникс, гр. Враца – 7 000 m2;
 • Логистичен център КАМ, гр. Скопие – 15 000 m2;
 • Логистичен център Quehenberger, гр. Скопие – 7500 m2;
 • Алкалоид, гр. Скопие – 1700 m2;
 • Реновиране на ст. б. стени и дъно на ЕЗЕРО „Западен парк“, гр. София, чрез иновативни системи за дисперсно-армиране чрез мокро торкретиране на декоративно езеро „Западен Парк“, гр. София - 2 000 m2;
 • Безфугови замонолитващи системи с нулево съсъхване – СТРЕЧИНГ-МАШИНА, ЕТЕМ, гр. София

 

Предвид възможността от балансирано до пълно овладяване на обемните свободни деформации на бетона отварянето на фугите при настилка KePTONITE® е значително по-малко в сравнение с това при JOINTLESS настилките. Това е от изключително голямо значение в процеса на ефективна експлоатация на настилките в складове и логистични центрове, които са обект на интензивен трафик от високоповдигачи и колички от различен тип. 

Не е за подценяване и факта, че настилката KePTONITE® принципно съдържа потенциaл при намалено напречно бетонно сечение да поема по-големи натоварвания, в сравнение с обичайно изпълняваните „условно-безфугови“ настилки от типа JOINTLESS.

KePTONITE® е за предпочитане спрямо конвенционалните безфугови настилки, поради :

 • по-високата си носимоспособност при намалена дебелина;
 • минимално отваряне на дилатационните профили;
 • начален и дългосрочен контрол на обемните деформации на бетона;
 • минимизирани вътрешни напрежения, респективно минимизиран риск от пукнатинообразуване;
 • площта на полетата не е лимитирана;
 • без ограничения в геометрията на полетата;
 • ергономичност и комфорт на експлоатация;
 • по-лесна поддръжка.

 

TESTED

TRUSTED

EFFECTIVE