Полираните бетонни настилки бързо набират полулярност поради комбинацията от голяма структурна и повърхностна здравина,  дълъг живот на експлоатация, атрактивен вид, лесна поддръжка и екологичност. Полираните бетонни настилки имат големи предимства – няма риск от деламиниране (отлепване на повърхността) на покритие, устойчивост на активно износване и възможност за много лесно и бързо възстановяване. Тoзи тип индустриални настилки се постигат чрез комбиниране на процеси на механично шлайфане и полиране с индустриални диамантени абразиви, проникващи течни втвърдяващи кристализатори, уплътнители, оцветители и повърхностни импрегнатори.

Полираните бетонни настилки отговарят на изискванията на стандарта LEED Certificate за материали с екологична насоченост, като това ги прави подходящи за широк спектър приложения – обществени сгради със завишени хигиенни, декоративни или дори дизайнерски изисквания – летища, офис сгради, търговски центрове, магазини за хранителни стоки, болници, складове и други.

Системата представлява комбинация от уникални продукти, проникващи в дълбочина на бетонното сечение, където чрез химическо трансформиране на по-меките и относително разтворими продукти от хидратацията на цимента се трансформират във високо устойчиви съединения със изключителна здравина и твърдост. Също така подсигуряват дълготрайно и постоянно повишаване на компактността и хидрофобността на повърхността чрез запълване на отворената свързана порьозност на бетона с неразтворими калциево-силикатни продукти (C-S-H – гел). Не на последно място, тези допълнителни химични взаимодействия, освен че задравяват повърхността, подпирнасят и за повишаванае на естетическите характеристики на бетоннат повърхност.

Обработените повърхности са устойчиви на абразия и износване, елиминират прахоотделянето, понижават абсорбиране на течности и замърсители, като улесняват и почистването.

При редовна поддръжка и правилно почистване на подовете се постига много приятно на външен вид подово покритие с мек блясък, висока гладкост и изключително здрав повърхностен слой.

 

Могат да се проектират и изпълняват полирани бетонни подове с подбрани агрегати по размери, размер, състав и цвят, т. нар. „Stone Terazzo“.

 • Блясък;
 • Голяма здравина
 • Износоустойчивост;
 • Повишена устойчивост от замърсяване;
 • Лесна за подръжка и почистване;
 • Без прахоотеляне;
 • Минимизра времето за почистване;
 • Минимизиране следите от гуми и лесното им отстраняване;
 • HACCP сертифицирана;
 • Противохлъзгаща – DIN51131 – категоризирана като безопасна;
 • Пронивкането на вода и масла се намалява с до 90% (DIN 52617)