Най-новите тенденции в изграждането на индустриални бетонни настилки са свързани с проектиране и изграждане на т.нар. JOINT-FREE високоякостни безфугови настилки с контролиране и компенсиране на свободните обемни деформации на бетона. Този тип настилки значително превъзхождат масово изпълняваните до момента конвенционални „условно-безфугови“ JOINT-LESS бетонни настилки – неправилно са наричани „безфугови“, защото на практика термина JOINT-LESS в буквален превод означава с по-малко фуги.

Следвайки световните тенденции КЕПТА БЪЛГАРИЯ разработи иновативна JOINT-FREE система KePTONITE®, предназначена за проектиране и изпълнение на безфугови индустриални конвенционално и хибридно дисперсно-армирани бетонни настилки с контролиране на свободните обемни деформации на бетона при предварително зададени стойности на компенсирано съсъхване.

Разработването на системата KePTONITE® отне на екипа ни две години непрестанни усилия, безброй  експерименти в лабораторни условия, производство и изпитване на пробни замеси, както и индустриални експерименти в реални производствени условия.

Тестването и внедряването на тази авангардна система бе сложен процес, изпълнен с множество предизвикателства от различен характер.

В резултат на тези усилия може с увереност на заявим, че разработената от нас система е доказала предимствата и надеждността, след като вече е внедрена и приложена в изграждането на редица отговорни индустриални проекти,  а именно :

 • Глобалфарма, гр. София – 3 000 m2;
 • Практикер „Дружба“, гр. София – 8 000 m2;
 • Логистичен парк Варна, сграда А5 – 15 000 m2 ;
 • Логистичен център АЙКО – София – 8 000 m2;
 • Логистичен център БПД Околовръстен път, гр. София, – 4 000 m 2;
 • МД Електроникс, гр. Враца – 7 000 m2;
 • Логистичен център КАМ, гр. Скопие – 15 000 m2;
 • Логистичен център Quehenberger, гр. Скопие – 7500 m2;
 • Алкалоид, гр. Скопие – 1700 m2;
 • Реновиране на ст. б. стени и дъно на ЕЗЕРО „Западен парк“, гр. София, чрез иновативни системи за дисперсно-армиране чрез мокро торкретиране на декоративно езеро „Западен Парк“, гр. София – 2 000 m2;
 • Безфугови замонолитващи системи с нулево съсъхване – СТРЕЧИНГ-МАШИНА, ЕТЕМ, гр. София

 

Предвид възможността от балансирано до пълно овладяване на обемните свободни деформации на бетона отварянето на фугите при настилка KePTONITE® е значително по-малко в сравнение с това при JOINTLESS настилките. Това е от изключително голямо значение в процеса на ефективна експлоатация на настилките в складове и логистични центрове, които са обект на интензивен трафик от високоповдигачи и колички от различен тип. 

Не е за подценяване и факта, че настилката KePTONITE® принципно съдържа потенциaл при намалено напречно бетонно сечение да поема по-големи натоварвания, в сравнение с обичайно изпълняваните „условно-безфугови“ настилки от типа JOINTLESS.

KePTONITE® е за предпочитане спрямо конвенционалните безфугови настилки, поради :

 • по-високата си носимоспособност при намалена дебелина;
 • минимално отваряне на дилатационните профили;
 • начален и дългосрочен контрол на обемните деформации на бетона;
 • минимизирани вътрешни напрежения, респективно минимизиран риск от пукнатинообразуване;
 • площта на полетата не е лимитирана;
 • без ограничения в геометрията на полетата;
 • ергономичност и комфорт на експлоатация;
 • по-лесна поддръжка.

 

TESTED

TRUSTED

EFFECTIVE

ВЪНШНИТЕ БЕТОННИ НАСТИЛКИ (армирани или неармирани) в много случаи са без алтернативно решение, предвид особеностите на асфалтобетонните такива. Проектирането и изпълнението им е нормативно обезпечено – БДС EN 13877-1:2020 Бетонни настилки, Част I: Материали (респ. Национално приложение NA:2020) и БДС EN 13877-2:2020 Бетонни настилки, Част II: Функционални изисквания (респ. Национално приложение NA:2020)

Резервите в този случай основно са насочени към вероятността, при неправилно проектиране и изпълнение, тяхната експлоатационна годност да бъде компроментирана – най-често чрез прояви и постепенна ескалация на деламинация на финишната повърхност.

Ако не се вземат своевременни и адекватни марки за овладяване ситуацията това неминуемо ще задълбочи дефектирането, в частност стигайки до армировка (при наличие на такава), и провокирайки допълнително развитие на корозионни процеси. Основната причина за такова поведение се търси от цикличното „замразяване-размразяване“, най-често в присъствие на антиобледенители – химически соли. Това превръща репарацията на такава настилка в трудна и скъпа, а в някои случаи дори невъзможна техническа задача.

За съжаление, че дори и при правилно и конструиране и оразмеряване на настилката и прецизно специфициране състава на използвания бетон (якост на натиск и клас по въздействие на факторите на околната среда), и третиране с различен тип защитни продукти, то крайния резултат в много случаи е трудно предвидим.

Причините за това могат да бъдат многобройни, а процесите за постигане на траен положителен резултат трудни за управление от изпълнителя на настилката, предвид специфичното участие на поредица от независими субекти – участници в инвестиционния процес.

В нашата дългогодишна практика многократно сме търсили различни варианти за постигане на удовлетворяваш краен резултат, но без особен успех. До сега. До този момент, в който след целенасочени усилия стигнахме до разработването на KEPTA ExTERNAL.

 

KEPTA ExTERNAL е иновативна система за изграждане на армирани и неармирани външни бетонни настилки с повишена дълготрайност и устойчивост при експлоатация в обикновени и агресивни условия. Основава се на прецизно специфициране състава на бетона и ефективното действие на най-ново поколение химични добавки. Те реагират каталитично с продуктите на хидратация на цимента в бетона и формират нови твърди неразтворими съединения, които динамично запълват и плътно затварят капилярно-порьозната структура на бетонното сечение в цялата му дълбочина.

Характерна особеност на новата технология е, че в присъствие на вода  и влага с различен произход в различни експлоатационни периоди, допълнителните реакции се възобновяват и активират своевременно, формирайни нови хидратни структури, като това перманентно стопира проникването на вода и агресивни агенти в бетонното сечение. Налице е и забeлежителна способност за автогенно запълване (затваряне) възникнали микро-пукнатини в бетонното сечение (self-healing ability), а така коструираната настилка притежава повишена устойчивост към пагубното влияние на антиобледенители в комбинация с лоши атмосферни влияния, карбонизация, цикли на замръзване и размръзване, химическа агресия, и пр.

KEPTA ExTERNAL – иновативно и доказано сигурно решение !

 

TESTED

TRUSTED

EFFECTIVE