Механичната обработка на основи е изключително подценяван процес, който играе ключова роля при полагане на последващи пoкрития.

КЕПТА разполага с най-модерни машини от водещи производители и обучен екип за работа тях. Това позволява бърза и качествена обработка и подготовка на бетонни основи, правейки ги подходящи за полагане на последващи пкрития или като готов краен продукт.