ИНДУСТРИСКИ ПОДОВИ

проектирање, димензионирање и изведба

КЕПТА – бетонски и полимерни индустриски подови

КЕПТА значи многу повеќе од изведувач на индустриски подови. КЕПТА е добро разивен и докажан систем, кој се состои од комбинација на неколку неколку важни елементи :

  • експерти во областа на проектирањето, особено во безфуговите бетонски подови;
  • разработка на идувидуален проект, кој се состои од : статички пресметки, димензионирање, методологија на изведба, квантитативна пресметка, разработка на специфични детали и цртежи;
  • употреба на производи со висок квалитет;
  • добро развиени внатрешни процедури ;
  • добре развити вътрешни процедури;
  • најдобрата можна опрема, за да се гарантира високо ниво на изведба;

Овие клучни елементи ни овозможуваат да постигнеме максимални резултати при изградбата на кој било под и во секој случај. Нашата цел е да обезбедиме персонализирани комплексни решенија, кои ги задоволуваат барањата на нашите клиетни – од проектирањето до изведбата.

Машини и опрема

Опремени со сета потребна опреза на изведба на нови индустриски подови како и за репарација на постојните кои се компромитирани или дотраени.

Имаме најсовремени автоматизирани машини од водечки производители ширум светот, што овозможува изведба на големи површини за кратко време со бескомпромисен квалитет.

Ова не прави лидери во изградбата на индустриските подови.

Продукти

Развиените од нас производи се резултат на нашето долгогодишно искуство и на нашата соработка со водечки специјалисти во областа на проектирањето и изведбата на индустриски подови ширум светот.

Нашите производи се комбинација од  иновативни технологии и докажани решенија. За да одговориме на сите можни барања на нашите клиенти, нудиме широк спектар на технолошки решенија,  кои ќе  одговорат на барањата на секој возможен случај.

Зошто да ја изберете “Кепта”

Нашиот тим нуди најпрецизни и најсовремени решенија на начин на кој нашите партнери добиваат производ кој ги исполнува, па дури и ги надминува нивните очекувања.

Нашата цел заедно со клиентот е да градиме партнерства врз основа на добрите резултати постигнати на објектот.

Имаме повеќе од 10 години искуство во областа на индустриските подови. Не научија да даваме брзи и ефективни решенија во критични ситуации. Имаме индивидуален пристап кон секој нов проект и вложуваме труд и знаење во проектирањето и прецизната имплементација на бараниот производ.

Објекти

  1. Без взаемните напори на луѓето во нашиот тим, нашите клиенти и нашите добавувачи, реализацијата на нашите проекти немаше да биде толку успшна.
  2. Како пример ја го даваме објектот  IMI NISH, Србија – 12 000,00 м2, Клиент : Пут Инжинеринг. КЕПТА изврши целосен инжинеринг на KEPTA JOINT-LESS SYSTEM со проектирање и изведба. За да одговориме на потребите на клиентот, развиваме иновативна технологија – еднослоен хидроизолационен дисперзно-армиран бетон со адитив за внатрешна кристализација KRYSTALINE ADD 1. Поради тоа што Србија не е членка на ЕУ, наидовме на бројни технолошки и орагизациски потешкотии кои не дозволивме да влијаат на роковите