“Кепта Македонија” ДООЕЛ и индустриски бетонски и полимерни подови

КЕПТА е специјализирана за проектирање и изведба на индустриски подови. Ви представуваме приспособени решенија за секој конкретен случај во секоја индустрија со професионален пристап, високо ниво на изведба и имплементација и водечки технологии. Комбинирањето на нашето знаење и искуство со висококвалитетните производи што ги користиме ни овозможува да постигнеме максимални резултати во секој случај.

Сепак, КЕПТА значи многу повеќе од изведувач на индустриски подови. KEPTA е систем – добро функционален и докажан систем, кој се состои од споеви на неколку важни елементи :

  • стручно искуство во областа на проектирање, особено во безфуговите подови’;
  • развој на индивидуален проект, кој се состои од : статички пресметки, димензионирање, методологија на работа, квантитативна пресметка, разработка на конкретни детали и цртежи;
  • употреба на висококвалитетни продукти;
  • квалификувани и искусни работници;
  • добро развиени внатрешни процедури;
  • Најдобрата можна опрема за да се обезбеди високо ниво на перформанси

Овие клучни елементи овозможуваат да постигнеме максимални резултати за секој под. Нашата цел е да обезбедиме присобени решенија кои ги задоволуваат барањата на нашите клиенти – од проектирањето до изведбата.

  • Ние сме одговорни кон прифатените обрски !
  • Ние нудиме најконкурентни цени !
  • Ги почитуваме договорените рокови!
Лидер во изградбата на индустриски и декоративни подови! +10 години искуство

Зошто да изберете “Кепта”

Нашиот тим нуди најпрецизни и најсовремени решенија на начин на кој нашите партнери добиваат производ кој ги исполнува, па дури и надминува нивните очекувања.

Нашата цел е заедно со клиентот да градиме партнерства врз основа на добрите резултати постигнати на објектот.

Имаме над 10+ години искуство во областа на иднустриските подови. Не научија да даваме брзи и ефективни решенија во критични ситуации. Имаме индивидуален пристап кон секој нов проект и вложуваме труд и знаење во проектирањето и прецизната изведба на бараниот производ.

Видовите на подови и услуги што ги нудиме се следните: