Објекти

Комплексната технолошка, кадровска и ресурсна поддршка ни овозможуваат да проектирамеираме и изработуваме различни индустриски подови.

Како резултат на тоа, постигнуваме параметри кои ги задоволуваат дури и највисоките барања за подот, имено одлични за експлоатација, висок степен на равност, мазност, отпорност на абење и долг работен век. Ова ги прави преферирани за широк спектар на апликации, но најчесто во изградба на подови во магацини, логистички центри, индустриски згради и фабрики.

Повеќе од 10 години градиме подови во разни објекти и со најразлични намени, а еве неколку од нив: