Бетонски подови

Се препорачува за складирање на експлозиви, електроника или друго. Мерењата на перформансите се вршат по изградбата на новиот под, но постои можност за реполаризација на старите.