Полиран бетон

Полираните бетонски подови брзо се здобиваат со популарност поради комбинацијата на висока структурна и површинска цврстина, долг работен век, атрактивен изглед, лесно одржување и се еколошки. Полираните бетонски подови имаат големи предности – нема ризик од раслојување ( одлепување на површината) на површинскиот зацврстувач, отпорност на активно абење површинскиот зацврстувач, отпорност на активно абење и способност да се опорави многу лесно и брзо.

Овој тип на индустриски подови се постигнува со комбинирање на процесите на механичко брусење и полирање со индустриски дијамантски абразиви, продорно течно стврднувачки кристализатори, заптивки, бои и површински импрегнатори. Полираните бетонски подови ги исполнуваат барањата на стандардот LEED Certifiate за еколошки материјали, што ги прави погодни за широк спектар на апликации – јавни згради со висока хигиена, декоративни или дури дизајнерски барања – аеродроми, деловни згради, трговски центри, магацини за прехрана, болници, складови и други.

Системот е комбинација на уникатни производи кои продираат во длабочината на бетонскиот пресек, каде што со хемиска трансформација на помеки и релативно разстворливи производи од цементна хидратација се трансформираат во високо стабилни соединенија со исклучителна цврстина и тврдост.

Тие исто така обезбедуваат долготрајно и постојано зголемување на компактноста и хидрофобноста на поврршината со исполнување на отворената врзана порозност на бетонот со нерастворливи калциум силикатни производи ( C-S-H – гел). Последно, но не и најмалку важно, овие дополнителни хемиски интеракции, покрај зајакнувањето на површината, го поддржуваат и зголемувањето на естетските карактеристики на бетонската површина.

Обработените површини се отпорно на триење и абење, ја елеминираат прашината, ја намалуваат апсорпцијата на течност и загадувачи и го олеснуваат чистењето. Со редовно одржување и правилно чистење на подовите, се постигнува подна покривка со многу пријател изглед со мек сјај, висока мазност и исклучително цврст површински слој.

 

Можат да се проектираат и изполнат полирани бетонски подови со избрани агрегати по големина, големина, состав и боја, може да се дизајнира и изведе и таканарачениот “Stone Terazzo” .