Обекти

Комплексното технологично, кадрово и ресурсно обезпечение ни позволяват да проектираме и изпълняваме разнообразни индустриални настилки.

Като резултат постигаме параметри, удовлетворяващи и най-високите изисквания към настилките, а именно експлоатационна годност, висока степен на равнинност, гладкост,  износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот. Това ги прави предпочитани за широк спектър от приложения, но най-често при изграждане на подове в складове, логистични центрове, индустриални сгради и производства.

За по-вече от 10 години сме изградили настилки в разнообразни обекти и с разностранни предназначения, а ето и някои то тях: