„Баумакс“ гр.Варна

Инвеститор
„БА Кредитанщалт Булус“ ЕООД
Възложител
„Коникс Трейд“ ООД
Тип
Подова система I - Безфугов под
Площ
14000 m²
Описание

Желанието на инвеститора бе да получи здрав бетонов под с дълъг живот, ниски разходи за експлоатация и минимални отклонения от хоризонталната равнина. Изпълнихме безфугов бетонов подармиран с долна заварена мрежа, горна мрежа при колони и голямо количество високоякостни метални фибри на метър кубичен. Добавяхме металните фибри на бетоновия възел чрез машина за въздушно всмукване  и по този начин получихме максимално добро разпределение на фибрите в структурата на бетона.  Клас на бетона- Б35 с добавки за оптимизиране на обработваемостта и водоциментното съдържание  и посочени от нас вид на добавъчните материали. Готовия продукт напълно отговори на очакванията на инвеститора, бе постигната равнинност ±5мм , здрава и гладка повърхност благодарение на повърхностния втвърдител и дълбочиненния кристализиращ импрегнатор. Не бихме постигнали такива резултати ако не използвахме машина за лазерно подравняване и вибриране на бетона – Somero Laser Screed SXP.