„МЕКАЛИТ“ ГР.ПЛОВДИВ

Инвеститор
СК“Арнаудов“ ЕООД
Възложител
„Коникс Трейд“ ООД
Тип
Система II - Бетонов под дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.
Площ
4700 m²
Описание

Заданието на Инвеститора бе да изпълним бюджетен стоманобетонов под, който да издържи на натоварванатео и интензивния трафик на който ще бъде подложен при експлоатацията на халето. Проектирахме бетонов под, дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, вложихме 5кг/м2 повърхностен втвърдител  и го третирахме с дълбочинен кристализиращ импрегнатор и влагозадържащ импрегнатор. Металните фибри вложихме с машина за въздушно всмукване Dosobox Maccaferri SC99/3 и по този начин получихме максимално добро разпределение на фибрите в матрицата на бетона. Другото голямо предимство на избраната от нас технология е оптимизирания срок за изпълнение – успяхме с две наливания по 2350м2 да изпълним обекта и по-този начин Главния изпълнител имаше възможност да се съсредоточи върху последващите видове СМР. Трябва да подчертаем, че краткия срок по никакъв начин не ощети качеството на изработка. Постигнахме равнинност от 5мм, много добре обработени краища на настилката и много добър на вид бетонов под.