„Открита площадка на „Русе Кар“ гр.София

Инвеститор
„Русе Кар“ ЕАД
Възложител
Тип
Система IV – Външен под армиран с метални мрежи и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.
Площ
2100 m2
Описание

Тази открита площадка е типичен пример за външна настилкаизпълнявана при тежки за бетона условия – висока температура, валежи по време на шлайфане, монтаж на 15 тона армировка и закладни части при 36⁰С. Благодарение на професионализма на нашия екип и взетите мерки предвид условията на наливане постигнахме много добра равнонност и добър външен вид на бетоновата настилка, без микропукнатини от съсъхване въпреки високите температури. Изпълнихме две наливания, като започнахме наливанията след 18h за да набере бетона якост през нощта, при по-ниски температури.