„Складова база на фирма „Никати“ с.Мрамор

Инвеститор
„Никати“ ООД
Възложител
Тип
Система II - Бетонов под дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, прорязан от привидни фуги.
Площ
1500 m²
Описание

Проектирахме и изпълнихме бетонов под, дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, с вложен повърхностен втвърдител и третиран с дълбочинен кристализиращ импрегнатор и влагозадържащ импрегнатор съгласно желанието на нашите инвеститори за най-добро съотношение  цена/качество/срок. Резултата бе изключително добре балансиран, равен, гладък и с добър външен вид под от който нашите инвеститори останаха много доволни. За изтегляне и подравняване на бетоновата смес ползвахме Somero Laser Screed SXP,  а за влагане на металните фибри – машина за въздушно всмукване на фибри  Dosobox Maccaferri SC99/3. Пода бе изпълнен с едно наливане, на следващия ден прорязахме фугите и по този начин като се вместихме в 2 дена оптимизирахме срока за завършване на сградата.