„Тони Бад“ гр.София

Инвеститор
„ТониБад“ ООД
Възложител
Тип
Подова система VI – Полиран бетон.
Площ
2200 m2
Описание

Реновирахме стара бетонова настилка като използвахме машина за диамантено шлайфане – отстранихме тънкия слой бетоново „мляко“ докато се достигне до здравата структура на бетона.  Третирахме бетона с дълбочинен кристализиращ импрегнатор, който заздравява структурата, спира проникването на течности и прахоотделянето. Добавяне на минимално количество от такъв кристализатор към водата в машината за почистване удължава значително живота на настилката и дава изключително добър вид  дори и на стари бетони.