ADIENT Johnson Controls, гр.Струмица

Инвеститор
Възложител
Тип
Площ
Описание