IMI NISH, Сърбия

Инвеститор
Възложител
Пут Инженеринг
Тип
KEPTA JOINT-LESS
Площ
12 000,00 м2
Описание

Изпълнената настилка е KEPTA JOINT-LESS възложена ни на пълен инжинеринг т.е. проектиране, доставка на материали и изпълнение. За да отговорим на нуждите на клиента разработихме иновативна технология – еднослойно полаган хидроизолационен дисперсно-армиран бетон с вътрешно-кристализационна добавка KRISTALINE ADD1. Поради факта, че Сърбия не е членка на ЕС срещнахме многобройни технологични и организационни трудности, които не позволихме да се отразят на поставените срокове.