JYSK, Централна складова база, Божурище

Инвеститор
Възложител
Тип
ExTERNAL
Площ
Описание