„Kromberg & Schubert“Bitola Plant, Macedonia

Инвеститор
"Kromberg&Schubert" Ltd
Възложител
"Коникс Трейд" ООД
Тип
Бетонов под дисперсно армиран с метални заварени мрежи и полипропиленови фибри, прорязан от конструктивни фуги.
Площ
18000 m2
Описание

Индустриален бетонов под с много добри равнинност, здравина и естетически качества. Благодарение на добрата екипна работа с Главния Изпълнител на обекта и нашите Възложители от „Коникс Трейд“ ООД изпълнихме успешно индустриален шлайфан бетонов под армиран с двойна мрежа и полипропиленови фибри, използвахме повърхностен втвърдител и третирахме повърхността с дълбочинен кристализиращ и влагозадържащ импрегнатори.