MILVE, с.Търнак

Инвеститор
Възложител
Тип
Площ
Описание