Полимерни настилки и покрития

Полимерните настилки и финишни покрития се прилагат в случаи, когато е необходимо да се осигури защита на бетонните настилки от агресивна експлоатационна среда, било то киселинна или алкална.

Техните предимства пред шлайфаните индустриални бетонни настилки (с или без повърхностен втвърдител) са най-вече свързани с повишена  са устойчивост в среди с различна алкалност и киселинност. Това ги прави много подходящи за разностранни индустриални производства, включително хранително-вкусовата промишленост поради високата им устойчивост към развитие на гъби и плесени, захари и други.

Полимерните настилки и финишни покрития се предлагат в различни цветови гами според предпочитанието на клиента. Могат а бъдат изработени с гладък финиш или с противохлъзгащ такъв.

Подходящи са за финишни настилки в болници, лаборатории, печатници, всички видове индустриални производства, включително хранително-вкусова промишленост (месопреработка, млекопреработка, заводи за напитки, консервни заводи, хлебозаводи, кухни), гаражи, работилници и технически помещения, хранилища, складове и др.