Начало

„Кепта България“ ЕООД представлява организация, която предлага разнообразни конструктивни и декоративни  решения за вашия под. Независимо дали се отнася за индустриални или декоративни настилки, ние можем да ви предостваим качествен продукт, който да работи за вас години.

Типовете подове и услуги, които предлагаме са следните:

  • Безфугов дисперсноармиран с метални и полипропиленови фибри бетонов под;
  • Бетонов под дисперсно армиран с метални и полипропиленови фибри, прорязан от конструктивни фуги;
  • Бетонов под армиран със заварени мрежи и полипропиленови фибри, прорязан от конструктивни фуги;
  • Бетонов под работещ на открито;
  • Възстановяване и репарация на стари бетонови покрития;
  • Полирани бетони;
  • Тънкослойни епоксидни и полиуретанови покрития;
  • Саморазливни епоксидни и полиуретанови покрития.

Последен проект

 "Kromberg & Schubert"Bitola Plant, Macedonia

Име

"Kromberg & Schubert"Bitola Plant, Macedonia

Тип

Бетонов под дисперсно армиран с метални заварени мрежи и полипропиленови фибри, прорязан от конструктивни фуги.

Повече ...