ИНДУСТРИАЛНИ НАСТИЛКИ

проектиране, оразмеряване и изпълнение

КЕПТА - бетонни и полимерни индустриални настилки

KEПТА означава много повече от изпълнител на индустриални настилки. КЕПТА е добре развита и доказана система, състояща се от комбинирането на няколко важни елемента:

  • експертен опит в областта на дизайна, особено на безфуговите бетонови настилки;
  • разработване на индивидуален дизайн, състоящ се от: статистически изчисления, оразмеряване, методология на изграждане, количествена сметка, разработване на специфични детайли и чертежи;
  • използване на продукти с високо качество;
  • квалифицирани и опитни работници;
  • добре развити вътрешни процедури;
  • най-доброто възможно оборудване, за да се гарантира високо ниво на изпълнение.

Тези ключови елементи ни дават възможност да постигнем максимални резултати при изграждане на всяка настилка и при всеки случай. Нашата цел е да предоставим персонализирани комплексни решения, които да отговарят на изискванията на нашите клиенти – от проектирането до изпълнението.

Машини и оборудване

Оборудвани с всичката необходима техника за изграждане на нови индустриални настилки, а също така и за възстановяване на съществуващи такива, които са компроментирани или захабени.

Разполагаме с най-модерните автоматизирани машини от водещи производители в световен мащаб, което позволява изграждане на големи площи за кратки срокове с безкомпромисно качество.

Това ни прави лидери в изграждането на индустриални настилки.

Продукти

Разработените от нас продукти са резултат от дългогодишния ни опит и от  сътрудничеството ни с водещи специалисти в сферата на проектирането и изграждането на индустриални настилки по цял свят.

Продуктите ни съчетават иновативни технологии и изпитани решения.  За да отговорим на всички възможни изисквания на нашите клиенти ние предлагаме голямо разнообразие от технологични решения, които да отговорят на нуждите на всеки възможен случай.

Защо да изберете “Кепта България” ЕООД

Екипът ни предлага най-прецизните и съвременни решения по начин, по който партньорите ни да получат продукт отговарящ и дори надхвърлящ очакванията им.

Целта ни е съвместно заедно с клиента да изградим партньорски отношения, основани на добрите резултати, постигнати на строителната площадка.

Имаме над 10+ години опит в сферата на индустриалните настилки. Те ни научиха да даваме бързи и ефективни решения в критични ситуации. Имаме индивидуален подход към всеки нов проект и влагаме усилия и знания за проектирането и прецизното изпълнение на нужния продукт.

Обекти

Без взаимните усилия на хората в екипа ни, на нашите Възложители и нашите Доставчици реализирането на обектите ни нямаше да е толкова успешно.

Като пример даваме обекта IMI NISH, Сърбия – 12 000,00 м2, Възложител: Пут Инженеринг. КЕПТА изпълни пълен инженеринг на KEPTA JOINT-LESS SYSTEM с проектиране и изпълнение. За да отговорим на нуждите на клиента разработихме иновативна технология – еднослойно полаган хидроизолационен дисперсно-армирам бетон с вътрешно-кристализационна добавка KRISTALINE ADD1. Поради факта, че Сърбия не е членка на ЕС срещнахме многобройни технологични и организационни трудности, които не позволихме да се отразят на сроковете.